07:00

התכנסות ורישום

07:55

מליאה ראשית

07:55

דברי פתיחה

08:00

מעבר לוירטואליזציה: מי יכול ללמד את ה-IT טריק אחד או שניים

08:30

Building an Open Source Virtualization Infrastructure
Andrew Cathrow

08:50

VMware vCenter Operations: Next generation monitoring where are we now, where can it be expanded
איציק רייך
אופיר זמיר

09:10

Actifio - When data protection becomes data availability
Adi Gelvan

09:30

Why Windows server 2012 Hyper-V is a game-changer
טל שחם

09:50

How we can manage them all
מאיר אדלר

10:10

Delphix – Database Virtualization
Jamie Stone

10:30

The Future of Storage Virtualization
Arik Lev

10:50

Active Directory Integration with Hypervisors in Windows Server 2012
דניאל פטרי

11:10

Complexity is the enemy of security: Keep your hands on the wheel while driving the virtualization revolution
ניר ארן

11:30

Veeam build for virtualization
אמיר מרואני

11:50

vCloud Director – The new approach for DC management
דותן גוטמכר

12:10

Case Study: Leveraging the Public cloud for Disaster Recovery

12:30

Infrastructure & Knowledge Management Technologies
Yosef Yakovich

13:00

ארוחת צהריים

Contact us on WhatsApp
Open Accessibilty Menu